Back to homepage

Reglement

Wie wil deelnemen aan de Hunger Race, moet zonder enig voorbehoud akkoord gaan met onderhavig reglement en met de ethiek van het evenement. Dit reglement dient om het goede verloop van de wedstrijd, de veiligheid van de teams en het respecteren van de parcours en van de bezochte plaatsen te verzekeren.

Deelname

Artikel 1
Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen. Voor de korte parcours is de minimumleeftijd 12 jaar, met ten hoogste twee minderjarigen per ploeg. Voor de lange parcours moet elke deelnemer meerderjarig zijn.
Artikel 2
De inschrijving gebeurt in teams van vier.
Artikel 3
De inschrijving valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.
Artikel 4
Elk teamlid verklaart in goede gezondheid te verkeren, en in staat te zijn een duursport te beoefenen. Mocht u hieraan twijfelen, aarzel dan niet om uw huisarts te raadplegen.

Inschrijving

Artikel 5
De inschrijvingskosten bedragen 30 euro per persoon.
Artikel 6
Deze dekken gedeeltelijk de kosten van de organisatie, de logistiek en de medische omkadering. Deze bedragen laten ons ook toe de deelnemers te verzekeren voor lichamelijke ongevallen tijdens het evenement.
Artikel 7
Elke deelnemer moet in het inschrijvingsformulier een geldig e-mailadres opgeven.
Artikel 8
De inschrijving wordt via dit e-mailadres bevestigd.
Artikel 9
De teamsamenstelling kan tot 3 dagen voor het evenement gewijzigd worden.

Geldinzameling

Artikel 10
Elke sponsoractie moet het ethisch charter van SOS Faim respecteren.
Artikel 11
De donaties kunnen rechtstreeks gestort worden op de sponsorpagina’s van de teams, of op het rekeningnummer van SOS Faim met nummer BE13 3100 1504 9739, met vermelding van de naam van het gesteunde team.
Artikel 12
De donor ontvangt een fiscaal attest bij een gift van meer dan 40 euro, verzameld door een team en rechtstreeks aan SOS Faim gestort. Deze attesten worden verstuurd in februari volgend jaar.
Artikel 13
Enkel de teams die minimum 1400 euro hebben verzameld, mogen deelnemen aan de wedstrijd. De inschrijvingskosten zijn niet inbegrepen in het verzamelde sponsorgeld.
Artikel 14
De teamleden mogen hun deelname niet gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden ander dan de geldinzameling voor SOS Faim, noch via hun groepspagina op de website, noch op de dag van het evenement zelf.
Artikel 15
De drie teams die het meeste geld hebben ingezameld, zullen in de bloemetjes gezet worden.

Registratie en rugnummer

Artikel 16
Een week voor het evenement ontvant elke ploeg een nummer.
Artikel 17

De teams moeten zich ter plaatse registreren aan de hand van dit nummer.
Artikel 18
De registratie vindt plaats op vrijdag 17 september 2021 tussen 18u en 21u, en op zaterdag 18 september 2021 tussen 7u en 8u30, in het internaat van Morsehan,  Morsehan 3 – 6830 Bouillon.
Artikel 19
Elke deelnemer ontvangt een armband en een rugnummer, met daarop het teamnummer.
Artikel 20
Het rugnummer moet gedurende de hele wedstrijd zichtbaar zijn.

Tijdsschema

Artikel 21
Het startschot wordt op zaterdag 18 september om 9u op het domein van het internaat van Morsehan (Bouillon) gegeven.
Artikel 22
De deelnemers moeten uiterlijk op zaterdag 18 september om 21u aankomen.

Parcours en bevoorrading

Artikel 23
De teamleden moeten samen starten, en ook tijdens de gehele wedstrijd moeten ze samen blijven. Aan elk controlepunt moeten ze zich samen laten registreren en ze moeten ook samen de aankomstlijn overschrijden.
Artikel 24
Aan de proeven die durf vereisen moet tenminste één teamlid deelnemen.
Artikel 25
Wanneer een teamlid opgeeft (wegens blessure of vermoeidheid) moeten de andere teamleden deze vergezellen naar een controlepost.
Artikel 26
Een teamlid mag nooit alleen blijven. Indien hij/zij niet meer verder kan, moet een ander teamlid bij hem/haar blijven terwijl de andere hulp gaan zoeken.
Artikel 27
Wanneer er zich een ernstig ongeval voordoet, moet de ploeg het noodnummer bellen dat op hun armband vermeld staat.
Artikel 28
De teams mogen het parcours voortzetten op voorwaarde dat ze minstens drie deelnemers tellen. Indien er slechts twee teamleden overblijven en zij de race willen verderzetten, moet ze zich op een controlepunt aansluiten bij een ander team. Die aansluiting zal gelden voor de rest van de wedstrijd.
Artikel 29
Elke stopzetting van een teamlid of van het hele team moet worden gemeld bij een controlepunt.
Artikel 30
Voor het vermijden van diskwalificatie moet elk team het aangegeven parcours van Hunger Race volgen.
Artikel 31
Langs het parcours zijn er bevoorradingsposten met water en snacks. Niettemin moet elke deelnemer minstens een liter water en wat geschikt voedsel (energierepen, gels, gedroogd fruit) bij zich hebben.
Artikel 32
Om reden van veiligheid en toelating moeten sommige uurlimieten in acht worden genomen (bv. voor het kajakken).
Artikel 33
Naargelang de weersomstandigheden behouden de organisatoren zich het recht om een alternatief parcours of alternatieve proeven voor te stellen. De lopers zullen daarover ten gepaste tijde worden ingelicht per e-mail. Als het waterpeil te laag staat en de Semois niet bevaarbaar is, zal deze proef vervangen worden door een run and bike.

Uitrusting

Artikel 34
Elke deelnemer moet over volgend materiaal beschikken :

  • een camelback met minstens 1 liter water;
  • een survival deken;
  • een fluitje;

Artikel 35
Elk team moet beschikken over :

  • 2 GSM’s (die tegen water beschermd moeten zijn);
  • een EHBO-tasje

Veiligheid

Artikel 36
Wanneer een teamlid gewond of uitgeput raakt, moet het team onmiddellijk het noodnummer bellen, dat vermeld staat op de armband die bij de registratie uitgedeeld werd.
Artikel 37
De organisatoren behouden zich het recht een team of teamlid te schorsen wanneer ze van oordeel zijn dat hun toestand het niet mogelijk maakt de proeven voort te zetten of wanneer de veiligheidsregels niet in acht worden genomen.
Artikel 38
De wegcode en de boscode zijn van toepassing. Geen enkele auto, fiets of ander voertuig mag zich op het parcours begeven.
Artikel 39
De supporters mogen hun team aanmoedigen op de daartoe aangeduide plaatsen door de organisatoren. Ze moeten de door de organisatoren gegeven regels en richtlijnen in acht nemen. Bij het niet-naleven hiervan kan het team worden uitgesloten.

Verzekering

Artikel 40
De organisatoren gaan voor de duur van de race een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid aan.
Artikel 41
De verzekering tegen lichamelijke ongevallen van de organisatoren is slechts van kracht indien er binnen de gestelde termijn een ongevallenaangifte wordt gedaan. Onder lichamelijk ongeval dient men een plotse gebeurtenis te verstaan, die een lichamelijk letsel veroorzaakt en die buiten het organisme van het slachtoffer ligt. Wanneer er zich een ongeval of een verwonding voordoet, raden we aan daarvan binnen 48 uur aangifte te doen. Op de plaats van het evenement zullen daarvoor formulieren ter beschikking zijn.

Annulatie

Artikel 42
Wanneer een team niet deelneemt, kan het een gemotiveerde aanvraag indienen om haar inschrijving over te dragen naar het volgend jaar. Het inschrijvingsgeld wordt in geen geval terugbetaald, en dit omwille van de administratieve kosten.
Artikel 43
Wanneer een team niet deelneemt, zal het ingezamelde geld niet worden terugbetaald, maar kan het overgedragen worden  voor een deelname tijdens het jaar dat erop volgt.
Artikel 44
Indien het evenement niet kan doorgaan wegens uitzonderlijke omstandigheden kan een deelnemer die zijn inschrijving vervolledigd heeft zich gratis inschrijven voor de volgende editie.

Portretrecht en persoonsgegevens

Artikel 45
Door uw deelname aan het evenement, verklaart u ermee akkoord te gaan dat uw afgedrukte of gefilmde afbeelding kan worden gebruikt voor promotiedoeleinden, zonder dat u daarvoor een vergoeding kunt vorderen.
Artikel 46
Alle persoonlijke informatie over de deelnemers zal uitsluitend intern worden gebruikt door SOS Faim.

Fair play

Artikel 47
Respecteer elk team en help iedereen die in nood verkeert.
Artikel 48
Laat de snellere teams voorgaan, zeker bij het vertrek.
Artikel 49
Draag zorg voor het milieu. Elke loper die afval op het parcours achterlaat, zal gediskwalificeerd worden.
Raadpleeg het groene charter.
Artikel 50
Doe mee voor het plezier en geniet van de natuur!

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws van Hunger Race.