Back to homepage

Reglement

Wie wil deelnemen aan de Hunger Race, moet zonder enig voorbehoud akkoord gaan met onderhavig reglement en met de ethiek van het evenement. Dit reglement dient om het goede verloop van de wedstrijd, de veiligheid van de teams en het respecteren van de parcours en van de bezochte plaatsen te verzekeren.

Deelname

Artikel 1
Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen. Voor de Costaud parcours is de minimumleeftijd 12 jaar, met ten hoogste twee minderjarigen per ploeg. Voor de Extreme parcours moet elke deelnemer meerderjarig zijn.
Artikel 2
De inschrijving gebeurt in teams van 3 tot 6.
Artikel 3
De inschrijving valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.
Artikel 4
Elk teamlid verklaart in goede gezondheid te verkeren, en in staat te zijn een duursport te beoefenen. Mocht u hieraan twijfelen, aarzel dan niet om uw huisarts te raadplegen.

 

Inschrijving

Artikel 5
De inschrijvingskosten bedragen 50€ per deelnemer.
Artikel 6
Deze dekken gedeeltelijk de kosten van de organisatie, de logistiek en de medische omkadering. Deze bedragen laten ons ook toe de deelnemers te verzekeren voor lichamelijke ongevallen tijdens het evenement.
Artikel 7
Elke deelnemer moet in het inschrijvingsformulier een geldig e-mailadres opgeven.
Artikel 8
De inschrijving wordt via dit e-mailadres bevestigd.
Artikel 9
De teamsamenstelling kan tot 3 dagen voor het evenement gewijzigd worden.

 

Geldinzameling

Artikel 10
Elke sponsoractie moet de waarden van SOS Faim respecteren.
Artikel 11
De donaties kunnen rechtstreeks gestort worden op de sponsorpagina’s van de teams, of op het rekeningnummer van SOS Faim met nummer BE13 3100 1504 9739, met vermelding van de naam van het gesteunde team.
Artikel 12
De donor ontvangt een fiscaal attest bij een gift van meer dan 40€, verzameld door een team en rechtstreeks aan SOS Faim gestort. Deze attesten worden verstuurd in februari volgend jaar.
Artikel 13
Enkel de teams die minimum 1400 euro of 1000 euro (als ze voor de 10.01.2023 zijn ingeschreven) hebben verzameld, mogen deelnemen aan de wedstrijd. De inschrijvingskosten zijn niet inbegrepen in het verzamelde sponsorgeld.
Artikel 14
De teamleden mogen hun deelname niet gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden ander dan de geldinzameling voor SOS Faim, noch via hun groepspagina op de website, noch op de dag van het evenement zelf.
Artikel 15
De drie teams die het meeste geld hebben ingezameld, zullen in de bloemetjes gezet worden.

 

Registratie en rugnummer

Artikel 16
Elk team moet zich inschrijven bij aankomst op het start terrein.
Artikel 17
De registratie vindt plaats op vrijdag 30 juni 2023 en op zaterdag 1 juli 2023  in het internaat van Morsehan,  Morsehan 3 – 6830 Bouillon. Tijdsschema wordt nog aangekondigd.
Artikel 18
Elke deelnemer ontvangt een rugnummer, met daarop het teamnummer.
Artikel 19
Het rugnummer moet gedurende de hele wedstrijd zichtbaar zijn.

 

Tijdsschema

Artikel 20
Het startschot wordt op zaterdag 1 juli 2023 op het domein van het internaat van Morsehan (Bouillon) gegeven (tijdsschema wordt nog aangekondigd).
Artikel 21
De deelnemers moeten uiterlijk op zaterdag 1 juli 2023. Er zal een tijdslimiet worden vastgesteld.

 

Parcours en bevoorrading

Artikel 22
De teamleden moeten samen starten, en ook tijdens de gehele wedstrijd moeten ze samen blijven. Aan elk controlepunt moeten ze zich samen laten registreren en ze moeten ook samen de aankomstlijn overschrijden.
Artikel 23
Aan de proeven die durf vereisen moet tenminste één teamlid deelnemen.
Artikel 24
Wanneer een teamlid opgeeft (wegens blessure of vermoeidheid) moeten de andere teamleden deze vergezellen naar een controlepost.
Artikel 25
Een teamlid mag nooit alleen blijven. Indien hij/zij niet meer verder kan, moet een ander teamlid bij hem/haar blijven terwijl de andere hulp gaan zoeken.
Artikel 26
Wanneer er zich een ernstig ongeval voordoet, moet de ploeg het noodnummer bellen.
Artikel 27
De teams mogen het parcours voortzetten op voorwaarde dat ze minstens twee deelnemers tellen. Indien er minder dan twee teamleden overblijven moeten de laatsten zich op een controlepunt aansluiten bij een ander team. Die aansluiting zal gelden voor de rest van de wedstrijd.
Artikel 28
Elke stopzetting van een teamlid of van het hele team moet worden gemeld bij een controlepunt.
Artikel 29
Voor het vermijden van diskwalificatie moet elk team het aangegeven parcours van Hunger Race volgen.
Artikel 30
Langs het parcours zijn er bevoorradingsposten met water en snacks. Niettemin moet elke deelnemer minstens een liter water en wat geschikt voedsel (energierepen, gels, gedroogd fruit) bij zich hebben.
Artikel 31
Om reden van veiligheid en toelating moeten sommige uurlimieten in acht worden genomen (bv. voor het kajakken).
Artikel 32
Naargelang de weersomstandigheden behouden de organisatoren zich het recht om een alternatief parcours of alternatieve proeven voor te stellen. De lopers zullen daarover ten gepaste tijde worden ingelicht per e-mail.

 

Uitrusting

Artikel 33
Elke team moet over volgend materiaal beschikken :

  • een camelback met minstens 1 liter water per deelnemer;
  • 2 GSM’s (die tegen water beschermd moeten zijn);
  • een EHBO-tasje.

 

Veiligheid

Artikel 34
Wanneer een teamlid gewond of uitgeput raakt, moet het team onmiddellijk het noodnummer bellen die bij de registratie uitgedeeld werd.
Artikel 35
De organisatoren behouden zich het recht een team of teamlid te schorsen wanneer ze van oordeel zijn dat hun toestand het niet mogelijk maakt de proeven voort te zetten of wanneer de veiligheidsregels niet in acht worden genomen.
Artikel 36
De wegcode en de boscode zijn van toepassing. Geen enkele auto, fiets of ander voertuig mag zich op het parcours begeven.
Artikel 37
De supporters mogen hun team aanmoedigen op de daartoe aangeduide plaatsen door de organisatoren. Ze moeten de door de organisatoren gegeven regels en richtlijnen in acht nemen. Bij het niet-naleven hiervan kan het team worden uitgesloten.

 

Verzekering

Artikel 38
De organisatoren gaan voor de duur van de race een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid aan.
Artikel 39
De verzekering tegen lichamelijke ongevallen van de organisatoren is slechts van kracht indien er binnen de gestelde termijn een ongevallenaangifte wordt gedaan. Onder lichamelijk ongeval dient men een plotse gebeurtenis te verstaan, die een lichamelijk letsel veroorzaakt en die buiten het organisme van het slachtoffer ligt. Wanneer er zich een ongeval of een verwonding voordoet, raden we aan daarvan binnen 48 uur aangifte te doen. Op de plaats van het evenement zullen daarvoor formulieren ter beschikking zijn.

 

Annulatie

Artikel 40
Wanneer een team niet deelneemt, kan het een gemotiveerde aanvraag indienen om haar inschrijving over te dragen naar het volgend jaar. Het inschrijvingsgeld wordt in geen geval terugbetaald, en dit omwille van de administratieve kosten.
Artikel 41
Wanneer een team niet deelneemt, zal het ingezamelde geld niet worden terugbetaald, maar kan het overgedragen worden voor een deelname tijdens het jaar dat erop volgt.
Artikel 42
Indien het evenement niet kan doorgaan wegens uitzonderlijke omstandigheden kan een deelnemer die zijn inschrijving vervolledigd heeft zich gratis inschrijven voor de volgende editie.

 

Portretrecht en persoonsgegevens

Artikel 43
Door uw deelname aan het evenement, verklaart u ermee akkoord te gaan dat uw afgedrukte of gefilmde afbeelding kan worden gebruikt voor promotiedoeleinden, zonder dat u daarvoor een vergoeding kunt vorderen.
Artikel 44
Alle persoonlijke informatie over de deelnemers zal uitsluitend intern worden gebruikt door SOS Faim.

 

Fair play

Artikel 45
Respecteer elk team en help iedereen die in nood verkeert.
Artikel 46
Laat de snellere teams voorgaan, zeker bij het vertrek.
Artikel 47
Draag zorg voor het milieu. Elke loper die afval op het parcours achterlaat, zal gediskwalificeerd worden.
Raadpleeg het groene charter.
Artikel 48
Doe mee voor het plezier en geniet van de natuur!

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws van Hunger Race.